2.999 

Chụp ảnh Flycam quảng cáo công ty

Công ty

Nội dung: + Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống + Chụp tòa nhà + Chụp công trình + Chụp Landscape + Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà + Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty + Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

- +

Description

Nội dung:

+ Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống

+ Chụp tòa nhà

+ Chụp công trình

+ Chụp Landscape

+ Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà

+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty

+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

Sản phẩm khách hàng được nhận:

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 20 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 3.000.000/ 2 giờ

* Chi tiết chỉnh sửa : Chỉnh màu và làm da

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày /10 sản phẩm

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh. 

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

cơ bản

http://url.copy.com.vn/flycamc1

http://url.copy.com.vn/flycamc2

http://url.copy.com.vn/flycamc3

trung cấp

http://url.copy.com.vn/flycamt1

http://url.copy.com.vn/flycamt2

http://url.copy.com.vn/flycamt3

cao cấp

http://url.copy.com.vn/flycamcao1

http://url.copy.com.vn/flycamcao2

http://url.copy.com.vn/flycamcao3