2.990 

Chụp ảnh profile doanh nghiệp gói 2 tiếng

Khác
- +

Description

Nội dung: 

+ Chụp ảnh nhân sư công ty và văn phòng làm việc

+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu

+ Thời gian: 2 tiếng

+ Hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty

+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

Sản phẩm khách hàng được nhận:

+Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 20 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 3.000.000/ 2 giờ

* Chi tiết chỉnh sửa : Chỉnh màu và làm da

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày /10 sản phẩm

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh. 

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

cơ bản

http://url.copy.com.vn/profile1

http://url.copy.com.vn/profile2

http://url.copy.com.vn/profile3

trung cấp

http://url.copy.com.vn/profiletrung1

http://url.copy.com.vn/profiletrung2

http://url.copy.com.vn/profiletrung3

cao cấp

http://url.copy.com.vn/profilecc3

http://url.copy.com.vn/profilecc1

http://url.copy.com.vn/profilecc2