2.499 

Chụp ảnh sản phẩm nội thất

Nội thất
- +

Description

Nội dung:

+ Chụp ảnh sản phẩm nội thất

+ Chụp ảnh chi tiết góc cạnh

+ Chụp ảnh theo yêu cầu

+ Thời gian: 2 tiếng

+ Hoạt cảnh tại công ty 

+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

Sản phẩm khách hàng được nhận

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 15 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 2.500.000 VNĐ/2 giờ 

*Chi tiết chỉnh sửa : 

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày /10 sản phẩm 

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh.

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

cơ bản

http://url.copy.com.vn/noithatc1

http://url.copy.com.vn/nothatc2

http://url.copy.com.vn/noithatc3

trung cấp

http://url.copy.com.vn/nothatt1

http://url.copy.com.vn/noithatt2

http://url.copy.com.vn/noithatt3

cao cấp

http://url.copy.com.vn/noithatcc1

http://url.copy.com.vn/noithatcc2

http://url.copy.com.vn/noithatcc3